KAL Tarihçesi

Kadıköy Anadolu Lisesi - Tarihi Ahşap BinaTürkiye Cumhuriyeti’nin yeni kurulduğu yıllarda genç cumhuriyete yön verecek üst düzey eğitimli siyasetçi, bilim adamı ve sanatçılar yetiştirmek amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile meclis kararıyla Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından Kadıköy ilçesinin Moda semtindeki, günümüzde halen kullanılan kampüsünde “Kadıköy Maarif Koleji” adıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne cumhuriyete hizmet etmiş, dünya çapında tanınan pek çok ünlü mezun vermiştir. Okulun kurulduğu ilk yıllarda koleje zorunlu yatılı olarak yalnız erkek öğrenciler kabul edilirken, 1964 yılından sonra kız öğrenciler de kabul edilmeye başlanmış ve yatılılık zorunluluğu kaldırılarak koleje gündüzlü öğrenciler de kabul edilmeye başlanmıştır.

“Memleketimizle dünya milletleri arasında günden güne artan kültürel ve ekonomik temaslar ve yurdumuzda büyük bir hızla gelişen iktisadi ve teknik çalışmalar için belli başlı dünya dillerini hakkıyla öğrenen, ilmi çalışmalardan daha geniş ölçüde faydalanmasını bilen gençlere şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir”. TBMM Tutanak Dergisi (1955 Cilt 5)

Okulun ilk yıllarında eğitim yapılan ana binası, ahşap bir manastırdır ve I. Dünya savaşı sırasında kimsesizler okulu olarak kullanılmıştır. Okul açılma fikrinden sonra bakanlık, eski Kadıköy Kız Lisesi’nin bulunduğu araziyi satın almış fakat konumu ve bahçenin elverişliliği üzerine şu anki araziyi kullanma kararı almıştır. Zamanın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Hayrullah Örs tarafından, manastır binası restorasyonu için Ankara ve İstanbul Yapı Sanat Enstitülerine verilmiştir. Restorasyon tamamlandıktan sonra kolej 1955 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.  4 Kasım 1955 günü Milli Eğitim Bakanı Sn. Celal Yardımcı, yabancı devlet eğitim bakanları, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Hayrullah Örs, ilk kurucu müdür Sn. Macit Kılıçeri ve müdür yardımcısı Sn. Fatma İncediken tarafından açılan Kadıköy Maarif Koleji, fikir aşamasından açılışına, sağlanan imkânlardan öğrenci seçimine, müfredatından arazisine kadar geçmişte ve bugün sürekli olarak ilgi odağı ve model oldu, her yeni yapılanma için örnek gösterildi.

Kolejin ilk ve kurucu müdürü Macit Kılıçeri’dir. Okul 4 hazırlık sınıfı ile eğitim hayatına başlamıştır. Bu ilk hazırlık sınıflarına Fatih Sınıfları adı verilmiştir. Okul, bu değerli müdürünün çabalarıyla kısa sürede eğitim ve sosyal yönden hızla gelişmiş ve Kadıköy Maarif ekolünün temelleri bu yıllara da atılmaya başlanmıştır.

1968 yılında okulun yeni pansiyon binası inşaası bitmiş, 1976 yılına girildiğinde yeni ana bina hizmete girmiştir. Bu tarihte okulun adı bakanlık kararı ile değiştirilmiş “Kadıköy Anadolu Lisesi” yapılmıştır. 1991-1992 yılında hazırlık sınıfı iki yıla çıkarılan okul, 2002-2003 eğitim yılından itibaren 1 yıl İngilizce hazırlık 4 yıl lise olarak eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.

Okul 2010-2011 öğretim yılından başlayarak Fransızca eğitimine son vermiştir.

Yabancı dil eğitiminde kendi özgün tarzını belirleyip hayata geçiren Kadıköy Anadolu Lisesi, Haziran 2002’ de KALDER Ulusal Kalite Ödülü yarışmasında Jüri Özel Ödülü, 2004 yılında ise Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nü almıştır. Türk Milli Eğitim camiasında bir ilki başarmanın haklı onuru ve gururu ile Kadıköy Anadolu Lisesi yönetimi, öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve mezunları daha iyiye ulaşmak için çalışmalarına devam etmektedirler.

Ülkemizdeki liselerin öğrenim süresi dört yıl olmasına rağmen, Okulumuzda bu süre,  Talim Terbiye Kurulu’nun kararı ile ilk yıl hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl olarak korunmuştur.  2005-2006 öğretim yılından itibaren kız öğrenciler için de pansiyon kısmı hizmete açılmıştır.

Bugün itibariyle 80 kız, 160 erkek 240 ı yatılı olmak üzere toplam 1100 den fazla öğrencisi bulunan ve 15.000 i aşkın mezun vermiş olan Kadıköy Anadolu Lisesi, 1955 ten bu yana her alandaki kaliteli eğitim öğretim faaliyetleri, sportif faaliyetler ve sosyal-kültürel faaliyetler başta olmak üzere çeşitli alanlarda yakaladığı başarıyı yıllar boyu geliştirerek sürdürecek ve farklı olmaya, fark yaratmaya devam edecektir.

Okul Müdürleri

1.Macit Kılıçeri (Kurucu Müdür)1955 – 1958
2.Kamil GÜNEL 1958 – 1960
3.Vehbi GÜNEY 1960 – 1971
4.Süleyman ÖZYİĞİT 1971 – 1978
5.Selçuk EROĞLU 1980 – 1980
6.Yunus Emre ÖZULU 1980 – 1982
7.Hikmet DEMİRÇELİK 1982 – 1985
8.Yüksel KANYA 1985 – 1985
9.Turan Cavit ÖZ 1985 – 1986
10.Mustafa TÜRKÖZ 1986 – 1990
11.Orhan TEKİN 1991 – 1992
12.Mustafa TÜRKÖZ 1992 – 1993
13.Orhan TEKİN 1993 – 1994
14.Velittin DEMİRKOL (V.) 1994 – 1996
15.Mustafa TÜRKÖZ 1996 – 1999
16.Osman Nuri EKİZ 1999 – 2010
17.Semiha GEZER 2010 – 2011
18.Osman Nuri EKİZ 2011
19.Semiha GEZER 2011 – 2012
20.Mustafa Kamil ÖNALAN 2012 – 2015
21.Halit CİTTIR 2015 – 2016
22.Selman KÜÇÜK 2017 -2018

22.Ali Fuat Güney 2018- 

 

 

Okul Renkleri
Kurulduğu ilk günden bu yana okulun renkleri, siyaha çalan tokça bir yeşil ve düz bir sarıdır. Aynı zamanda üçüncü bir renk olarak lacivert, siyah ya da beyaz tercih edilmektedir.

 

Okul Amblemi
Kadıköy Maarif Koleji’nin açıldığı 1955 yılında Uğur Ergun (Okul No 62) ve Şeref F. Günday ( Okul No 55) bir akşam mütalâasında birlikte oturup Kadıköy Maarif Kolejinin armasını oluşturdular. Martı Şeref F. Günday’ın en çok sevdiği kuştu ve halen de öyledir. Çünkü martı pırıl pırıl temizliği ve güzelliğinin yanında kendisi karada, havada ve denizde hayatını sürdürdüğü gibi yavrularının da aynı şekilde yaşamaları için onları canı gönülden korur, besler ve eğitir. Dolayısıyla, martı yaşadığı ortamlar itibarıyla insanların da başarıyla benimsediği yaratıklardan biridir. Armadaki, yeşil ve sarı renklere gelince: Ayni gün Müdür Vekili ve Baş Muavin Sayın Fatma İncediken’in odasında okul üniforması görüşülmüş ve Şeref F. Günday’ın yeşil kadife ceketi, ve ona ilaveten yeşil kep ve gri pantolon Kadıköy Maarif Kolejinin resmi üniforması olarak kararlaştırılmıştır. Armadaki sari renk ise yeşil ile birlikte güzel bir renk uyumu sağladığından Uğur ve Şeref tarafından seçilmiştir. Martinin vücudu ve kanatlarıyla ikinci bir K harfi oluşturup K harfinin üstüne yerleştirip armanın şeklini Uğur Ergun gerçekleştirmiştir. Armanın sol göğüs ceket cebi üzerinde yerini almasıyla da Kadıköy Maarif Koleji Üniforması Sayın Fatma İncediken tarafından onaylanıp son resmi şeklini almıştır.

Ayrıca, Kadıköy Maarif Kolejinin yukarıda tanımı yapılan armasını başlık olarak taşıyan ilk gazetesi Sea Gull da Şeref F. Günday (55) ve Uğur Ergun (62) tarafından kurulmuş ve yayınlanmıştır.

Okul amblemi, kurulduğu ilk yıldan bu yana iyileştirmeler dışında hiç değişmemiştir. Siyah ya da Beyaz bir zemin üzerinde Yeşil bir eğri içinde, Kadıköy ve Kolej isimlerini temsilen Sarı renkli “K” harfi ve üzerinde beyaz bir martı bulunmaktadır.

 

Okul Marşı

Beste: Hikmet Günsel, Müzik Öğretmeni
Güfte: Nezahat Somar, Türkçe Öğretmeni

Işığımız ilimdir, yolumuz vatan yolu
Ruhumuzu titreten ümittir hedefimiz.
Yarına varmak için kalbimiz iman dolu
Maarif Koleji’nin hız alan gençleriyiz.

Türk gücünü bu hızla dile getireceğiz,
Aldığımız görevi sona erdireceğiz.
Kadıköy Koleji’miz, feyz aldığım ocağım
Senden aldığım hızla yolumu bulacağım.

Hikmet Günsel – Edebiyat Öğretmeni
Nezahat Somar – Edebiyat Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

Okul Marşını dinlemek için tıklayınız…

kaynakça: wikipedia.org, kalid.org, kalev.org.tr