İlk OAB Toplantısı Yapıldı

16 Ekim 2017 tarihinde göreve gelen OAB YK, ilk Okul-Aile Birliği toplantısını 26 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirdi. Okul idaresini temsilen Başmüdür Yardımcısı Sn. Fikret Ünal’ın da katıldığı ve söz aldığı oturum, ilan edildiği üzere 18:30’da başladı. Az sayıda velimizin katıldığı toplantıda sırasıyla OAB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan Erdönmez, mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan YK Üyesi […]