KAL OAB Veli Çağrısı

Değerli Kadıköy Anadolu Lisesi Velisi,

 

Kadıköy Anadolu Lisesi yalnızca İstanbul’un değil ülkemizin en seçkin eğitim kurumlarından biri olup, marka değeri herkes tarafından bilinen bir ışık yuvasıdır. Hepimiz, gözümüzden sakındığımız evlatlarımızı bu eğitim kurumunda okutmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Ne var ki, bu köklü eğitim kurumu pek çok sorunla mücadele etmekte ve bu sorunlar çocuklarımızın aldığı eğitimin kalitesini düşürücü yönde etki yapmaktadır. Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin temel ve nihai amacı, verilen eğitimin kalitesini artırmak üzere veli birlikteliğinden kaynaklanacak gücü pozitif bir etken olarak sürece katmak ve başta okul idaresi olmak üzere diğer paydaşların verdiği çabalara katkı sağlamaktır.

Veli birlikteliğinin gücü maddi yardımlarla olduğu kadar bilgi, deneyim, enerji, yol göstericilik gibi pek çok açıdan olumlu etki yaratma potansiyeline sahipken, ne yazık ki bu potansiyelin çok sınırlı bir bölümü harekete geçmekte, velilerin büyük bir bölümü ise okulun sorunları ile arasında bir bağ kurmaktan uzak durmayı tercih etmekte yahut bu duruma sürüklenmektedir. Söz konusu ilgisizlik sürdükçe Kadıköy Anadolu Lisesinin sorunlarının çözümü olanaklı değildir.

Bugüne kadar görüş bildirerek, eleştiride bulunarak, çalışmalara destek olarak ya da bağışta bulunarak katkı yapan velilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Ne var ki şu an itibariyle, 2018-2019 dönemi için tanımladığımız bütçe hedeflerine ulaşmanın çok uzağında olduğumuzu ve mali yetersizlik nedeniyle gerçekleştirilebilen çalışmaların sınırlılığını üzülerek bildiriyoruz.

 

Değerli Veliler,

Bu mektup, sizleri okulumuzun sorunlarına duyarlı olmaya ve çözümlere katkı yapmaya yönelik açık bir çağrıdır. Ekonomik durumunuz, mesleğiniz, sosyal statünüz ne olursa olsun çözümüne destek olabileceğiniz bir sorun mutlaka bulunmaktadır.

Siz olduğunuz sürece biz varız!

Kartallar yalnız uçar, biz MARTIYIZ!

Saygılarımızla,

 

KAL Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu


BAĞIŞ İÇİN BANKA BİLGİSİ – HESAP ADI:
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
IBAN : TR42 0001 0006 8005 0763 8650 06


Yazar: kaloab